Trin 8 - ordenes  dele (=morfemdeling)

Ordele kaldes morfemer. Nogen gange bindes morfemer sammen af "e" eller "s".

F.eks.:  syg - e + hus - et sygehus i bestemt = sygehuset

         luft + vej - s & problem - er - ne =

                  luftvejsproblem i flertal og bestemt = luftvejsproblemerne


Programmer:

  1. Morfemdelings-programmet

 Vælg "bøjnings-endelser". Det er vigtigt at du også skriver sætninger med de ord som du har morfemdelt. Det giver dig forståelsen for hvad endelserne betyder meningen i hele sætningen. Brug SVA-skemaerne i programmet.  Hvis programmet (ud for et ord) viser både rigtig og forkert, så er bøjnings-endelsen rigtig, men du kan prøve at morfemdele ordet mere.

Send sætningerne til en person som kan rette dine sætninger.

© Uffe Larsen & UL REV Programming, 2014
GROEN@2dansk.dk