Trin 9 - suffikser (aflednings-endelser)

Mange substantiver på dansk slutter med "ning", "ing", "skab" "else" og "hed". Det er ofte et verbum som tilføjes en af disse suffikser.

Eksempel: Læs bliver til læsning.

Programmer:

  1. Programmet "Suffiks-hjulet"
  2. Morfemautomaten 2
  3. Krydsord med morfemer (Morfem-kryds-programmet)
  4. (evt. fortsæt med Morfemdelings-programmet, der er også suffikser i nogle af ordene)

1. Husk at tænke over hvilken ordklasse (sub. - verb. - adj.) ordene tilhører. Programmets helikopter, og suffiks-hjulet viser dig hvordan et suffiks (afledningsendelse) kan ændre ordklassen. Husk at skrive sætninger. Send sætningerne til en person som kan rette dine sætninger.

2. Morfemautomaten 2 træner netop suffikser* (leg dig frem til nye ord). Husk at trække ordet til den rigtige ordklasse (sub. - verb. - adj.), når du har ramt et ord med et suffiks. Ordets suffiks afgør hvilken ordklasse det er.

3. Leg med Morfem-kryds'en. Det er en almindelig krydsord, blot er bogstaver erstattet af orddele (rødder, afledninger og endelser), altså morfemer.

4. Hvis du kan lide Morfemdelingsprogrammet, så fortsæt med det. Husk at skrive sætninger. Til slut: Kik på alle dine sætninger på sætnings-siden foroven. Her kan du også se en oversigt over sætnings-systemet i dansk.


*) Der er det kedelige ved suffikser, at de ofte komplicerer sproget (unødvendigt). Akademisk skrivning, som ofte er upersonlig, bruger dog i høj grad suffikser.

"Jeg hører sammen med dig" er mere direkte og personligt sprog end ...

"Vi føler samhørighed" (suffikserne -ig og -hed).

© Uffe Larsen & UL REV Programming, 2014
GROEN@2dansk.dk