Trin 7

Ordene på dansk er sammensat af orddele (morfemer). Disse orddele går igen og igen. Dansk er fuld af sammenatte ord, eks. borger-service. Ikke alle sammensatte ord er i ordbogen. Derfor må du ofte slå sammensatte ord op (del)ord for (del)ord.

Programmer:

  1. Morfemdelings-programmet (morfemdel-opgaver)
  2. Morfem-automaten 2
  3. Krydsord med morfemer (Morfem-kryds-programmet)


1.  Vælg "bøjnings-endelser" denne gang. Hvis programmet (ud for et ord) viser både rigtig og forkert, så er bøjnings-endelsen rigtig, men du kan prøve at morfemdele ordet mere. Det er vigtigt at du også skriver sætninger med de ord som du har morfemdelt. Det giver dig forståelsen for hvad endelserne betyder meningen i hele sætningen.

Send sætningerne til en person som kan rette dine sætninger.

2. Morfemautomaten 2 træner suffikser* (leg dig frem til nye ord). Husk at trække ordet til den rigtige ordklasse (sub. - verb. - adj.), når du har ramt et ord med et suffiks. Ordets suffiks afgør hvilken ordklasse det er.

3. Leg med Morfem-kryds'en. Det er en almindelig krydsord, blot er bogstaver erstattet af orddele (rødder, afledninger og endelser), altså morfemer


*) Der er det kedelige ved suffikser, at de ofte komplicerer sproget (unødvendigt). Akademisk skrivning, som ofte er upersonlig, bruger dog i høj grad suffikser.

"Jeg hører sammen med dig" er mere direkte og personligt sprog end ...

"Vi føler samhørighed" (suffikserne -ig og -hed).

© Uffe Larsen & UL REV Programming, 2014
ROED@2dansk.dk