Lidt om verber


Handlinger - at gøre noget - udtrykkes i verber (udsagnsord). Du kan se mere om verber her!

De mest almindelige verber er “har” og “er”. De er samtidig hjælpe-verber. De to hjælper med dannelsen af før-nutid.

Mange verber indgår i en talemåde - en frase. En frase er ord som hører sammen. Verber som efterfølges af en bestemt præposition kaldes frasal-verber. Du kan læse om præpositioner her!


Han passer på sit barn. Barnet leger med legetøjet. Pengene slår ikke til.

Han ser træt ud. Vi må finde en løsning. Hun kunne ikke holde op med at ...

Drengen blev ved (med) at græde. Regnen hørte op. Jeg sov over mig.


Her kan du høre andre verber som hører sammen med en præposition (frasal-verber) …

at få øje på


at gifte sig


at glæde sig til


at gøre indtryk på


at slappe af


at svare på


at sørge for (har ikke noget med sorg at gøre)


at tro på


at tænke på


at tænke over


at være klar over


at være dygtig til


at gøre noget ved

….. 

Der er mange flere af de såkaldte frasal-verber på dansk.

Kan du finde flere?


© Uffe Larsen & UL REV Programming, 2014