Trin 10 - skriv korrekt

Lyt til teksterne i Retteprogrammet, og ret så mange fejl som du kan?

Programmer:

  1. Rette-programmet
  2. Suffikshjulet
  3. Krydsord med morfemer (Morfem-kryds-programmet)
  4. Retskrivnings-programmet
  5. Sætnings-diktat
  6. Syntaks-programmet
  7. Download appen Sproghjælp som er gratis fra Dansk Sprognævn


1. Gå videre med Rette-programmet. Du kan f.eks. arbejde med de livshistorier som er i programmet.

2. Husk at tænke over hvilken ordklasse (sub. - verb. - adj.) ordene tilhører. Programmets helikopter, og suffiks-hjulet viser dig hvordan et suffiks (afledningsendelse) kan ændre ordklassen. Husk at skrive sætninger. Send sætningerne til en person som kan rette dine sætninger.

3. Leg med Morfem-kryds'en. Det er en almindelig krydsord, blot er bogstaver erstattet af orddele (rødder, afledninger og endelser), altså morfemer.

4. Gå videre med Retskrivnings-programmet som træner de almindelige fejl og svære ting i den danske grammatik ved hjælp af sætninger og historier.

5. Sætnings-diktat-programmet er sjovere end Orddiktat-programmet, men det er også sværere.

6. Syntaks-programmet giver dig forståelsen for S-V-O formen i de danske sætninger. Vælg "Led-sætninger".

7. I appen Sproghjælp kan du se hvad alle næsten alle danskere har svært ved i dansk. Og du kan tjekke om du f.eks. ved hvornår et verbum skal ende på "e" og hvornår det skal ende på "er". Sproghjælp og Retskrivningsprogrammet træner de samme ting.

© Uffe Larsen & UL REV Programming, 2014, email: BLAA@2dansk.dk