Trin 8 - suffikser

Mange substantiver på dansk slutter med "ning", "ing", "skab" "else" og "hed". Det er ofte et verbum som tilføjes en af disse suffikser.

Eksempel: Læs bliver til læsning.

Programmer:

  1. Programmet "Suffiks-hjulet"
  2. Morfemautomaten 2
  3. Evt. fortsæt med Morfemdelings-programmet, der er også suffikser i nogle af ordene


1. Husk at tænke over hvilken ordklasse (sub. - verb. - adj.) ordene tilhører. Programmets helikopter, og suffiks-hjulet viser dig hvordan et suffiks (afledningsendelse) kan ændre ordklassen. Husk at skrive sætninger. Send sætningerne til en person som kan rette dine sætninger.

2. Husk at trække ordet til den rigtige ordklasse (sub. - verb. - adj.), når du har ramt et ord med et suffiks. Ordets suffiks afgør hvilken ordklasse det er. Morfemautomaten 2 træner netop suffikser* (leg dig frem til nye ord)


*) Der er det kedelige ved suffikser, at de ofte komplicerer sproget (unødvendigt). Akademisk skrivning, som ofte er upersonlig, bruger dog i høj grad suffikser.

"Jeg hører sammen med dig" er mere direkte og personligt sprog end ...

"Vi føler samhørighed" (suffikserne -ig og -hed).

© Uffe Larsen & UL REV Programming, 2014, email: BLAA@2dansk.dk