Trin 7 - ordenes dele (= morfemdeling)

Ord-dele kan altså også være bøjnings-endelser …

Programmer:

  1. Morfemdelings-programmet (Morfemdel-opgaver)

 
Vælg denne gang "bøjnings-endelser". 
Det er vigtigt at du også skriver sætninger med de ord som du har morfemdelt. Det giver dig forståelsen for hvad endelserne betyder meningen i hele sætningen. Brug SVA-skemaerne i programmet.

Hvis programmet (ud for et ord) viser både rigtig og forkert, så er bøjnings-endelsen rigtig, men du kan prøve at morfemdele ordet mere.

Send sætningerne til en person som kan rette dine sætninger.

© Uffe Larsen & UL REV Programming, 2014, email: BLAA@2dansk.dk